Education
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Home > Servei d’assessorament
 
Servei d’assessorament

Tríptic informatiu

Finalitat

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (annex 5).

Cost

  • Centres Departament Ensenyament: 60 € (Preu públic)
Oferta a l'Institut La Garrotxa

Sol·licitud

  • Calendari de la convocatòria febrer de 2019: sol·licitud del 27 de febrer al 13 de març
  • Sol·licitud del servei: us podeu descarregar el document, però cal presentar-lo a la secretaria del centre. (horari de secretaria:  de Dll a Dj de 8:30 a 17:00, div: de 8:30 a 15:00)
  • Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
  • Documentació que cal aportar i tràmits una vegada admesos: (entre el 15/03/19 i el 22/03/19)
          
  1. Inscripció
  2. Original i còpia DNI
  3. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.
  4. Realitzar el pagament (en efectiu en el moment de presentar la documentació)

Llistat d'admesos i exclosos servei d'assessorament

  • Visualitza la llista d’admesos

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei


 
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10