Education
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CAS CC FF Grau Superior
 
Home
 
Els alumnes de 1EPA visiten l'escorxador Olot Meats.Divendres, 27 de Gener del 2017
Els alumnes van poder veure tot el procés i funcionament d'un escorxador que rep uns 10000 porcs diaris, de les canals ja preparades per carregar als camions frigorífics, fins a l'entrada dels porcs vius procedents de les granjes.
 Càmeres frigorífiques per refredar fins a sis mil porc en canal, robots que treballen al costat de treballadors en l'eviscerat, selecció manual de les visceres blanques i vermelles, inspecció de la qualitat de les canals, escaldat, depilat, degollat i atoridiment amb CO2.
Això va permetre no només consolidar els coneixements adquirits a l'aula, sinó també veure en primera persona com s'apliquen els principis d'higiene alimentària, traçabilitat, gestió de residus i benestar animal.


 
 
<<

 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10